Training

Werkwijze: intake – voorstel – opzet concrete sessie – de training – terugkoppeling opdrachtgever – indien gewenst implementering

Bij deze training worden de identiteit, het imago en de reputatie van uw bedrijf, organisatie, vereniging nader onder de loep genomen. Wat zijn de overeenkomsten en de discrepanties? Met deze training reikt by-MK u de tools aan om deze pijlers beter op elkaar af te stemmen en hier meer regie op te leren pakken, zodat u in de toekomst uw positie beter kunt managen.  

by-MK leert u bij de Communicatietraining hoe uw organisatie op een effectieve manier uw (kern)boodschappen intern/extern en online/offline communiceert.

Bij de Presentatietraining krijgt u van by-MK dé handvatten hoe u een logische en inspirerende presentatie opbouwt, de kernboodschappen duidelijk overbrengt en tevens de ontvangers geïnteresseerd houdt. In de training wordt gelet op verbale en non-verbale communicatie.

by-MK begeleidt in deze training de processen in uw organisatie aan de hand van de Agile-methodiek. Hiermee wordt uw organisatie in staat gesteld om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. Voorop staan uw organisatiedoelen en -resultaten, uw medewerkers, de tevredenheid en betrokkenheid van klanten/leden/samenwerkingspartners.

by-MK biedt uw bedrijf, organisatie, vereniging met deze training de handreikingen over het opbouwen, onderhouden en versterken van relevante online en offline relaties met klanten/leden/samenwerkingspartners en andere stakeholders. Centraal in deze training staan: het managen van de reputatie, hoe vertrouwen te scheppen, een gezamenlijk doel te creëren en het beoogde resultaat te bereiken.  

Weet u welke issues een impact hebben op uw bedrijf, organisatie, vereniging en reputatie? En welke voorstelling de buitenwereld heeft van issues die gaan over uw belangen? Dit zijn voorstellingen die gevormd worden door meningen die het vertrouwen in uw bedrijf, organisatie, vereniging kunnen schaden. Tijdens deze training helpt by-MK deze cruciale issues te (h)erkennen en uw bedrijf, organisatie, vereniging middels een plan van aanpak erop te laten anticiperen.