Advisering

Een scherpe, krachtige positionering is uitermate belangrijk voor elk bedrijf, elke organisatie, vereniging.

by-MK adviseert de opdrachtgever hierin door eerst duidelijke antwoorden te formuleren op het volgende:

  • Waartoe is de organisatie er (de missie)?
  • Hoe vertaalt zich dat in activiteiten en doelen, gericht op klanten/leden en andere relevante partijen (de visie)?
  • Waar blinkt de organisatie in uit (kernwaarden)? Oftewel, wat zijn uw ‘unique sellingpoints’?
  • Hoe komt dat tot uiting in de uitstraling, het karakter, de stijl en de persoonlijkheid van de organisatie?

by-MK adviseert opdrachtgevers bij het opzetten en uitvoeren van de eigen, unieke communicatiestrategie.
Centraal in de advisering staan de communicatietactiek en het communicatiedoel. Er wordt stilgestaan bij de communicatieve kracht van de organisatie, het bepalen, realiseren en onderhouden van stabiele, krachtige relaties met uw stakeholders (de uiteenlopende doelgroepen) door (kern)boodschappen op maat te formuleren. Samen bepalen we de gewenste reputatie van uw organisatie bij stakeholders en wat u daartoe in de communicatie, prestaties/gedrag, symbolen, persoonlijkheid dient aan te passen.
Dit alles met als ultiem doel, een heldere en krachtige identiteit die past bij de positie die u in uw werkveld wenst in te nemen.

by-MK adviseert de opdrachtgever over hoe het bedrijf/de vereniging signalen herkent die kunnen gaan leiden tot een naderende crisis.
Om daarbij de vertaling te geven om deze herkenning om te zetten in het maken van een adequate aanpassing van de communicatiestrategie online en offline. Hierbij is het zaak dat de kernboodschappen helder zijn, er een strakke woordvoeringslijn is, het protocol van de crisiscommunicatie intern bekend is, als ook het netwerk (van journalisten en andere partijen) goed in kaart is gebracht. by-MK neemt al deze correlerende zaken mee in de advisering. 

by-MK adviseert de opdrachtgever over hoe op te komen voor het belang van uw organisatie bij overheid en politiek. Hiertoe worden samen met u lobbydoelen geformuleerd. Aan de hand van een strategisch lobbyplan krijgt u aanwijzingen hoe, waar, wanneer (en met wie) uw organisatie het beste de (kern)boodschap kan laten horen. Met als doel draagvlak te creëren bij de politieke en ambtelijke instellingen om zo uw positie te versterken.

Hoe gaat u om met Corporate Social Responsibility (CSR, het maatschappelijk gezicht van het bedrijf/de vereniging) en hoe communiceert u hierover? Ofwel, welke rol wilt u met uw organisatie spelen in de samenleving en hoe verhoudt dit zich tot de verwachtingen van de omgeving? Het probleem binnen bedrijven/verenigingen is dat deze twee (CSR en lobby) zich onvoldoende tot elkaar verhouden. Belangrijk is om niet alleen structureel aandacht te hebben voor CSR, maar eveneens voor lobby en ervoor zorgen dat de lobbydoelen niet tegengesteld zijn aan de CSR-strategie.