VISIE
De opdrachtgever weet als geen ander de kenmerkende eigenschappen van het bedrijf, de organisatie, vereniging.
by-MK maakt dit samen met de opdrachtgever en de organisatie helder en krachtig zichtbaar, met als doel een succesvolle toekomstbestendige organisatie die op waarde wordt geschat, intern/extern en online/offline. Efficiëntie en effectiviteit staan daarbij hoog in het vaandel.

WERKWIJZE

by-MK helpt de opdrachtgever middels gedegen maatwerkoplossingen bij het bepalen op welke manier het bedrijf, de organisatie, de vereniging de business uitvoert, welke positionering wenselijk is, welke koers hiertoe uitgezet dient te worden als ook het maken van fundamentele keuzes om de strategische positie te kunnen blijven managen. Hierbij wordt geanticipeerd op de impact van stakeholders, externe omgeving en het strategisch vermogen. 

Uit een vrijblijvend verkennend gesprek zal blijken welke dienst of diensten van advisering, training, implementering hier goed op aansluiten.

by-MK reikt u gedurende onze dienstverlening alle tools aan om uw organisatie nog krachtiger én toonaangevender te positioneren. 


Samen zorgen we zo voor een duurzaam succesvol resultaat bij de versterking van de strategische positionering van uw organisatie!